**Activiteiten** 


Vaste activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd zijn de Algemene ledenvergaderingen. Hier worden naast de zakelijk te bespreken onderwerpen elke vergadering aandacht geschonken aan een specifiek aspect van onze duivensport. De ene keer is dat een rasbespreking, een toelichting van een dierenarts, dan weer tonen van fraaie dia's of een ledenkeuring.

Naast onze jaarlijkse clubshow wordt er tevens begin oktober in samenwerking met de Groninger Sierduivenclub een jongdierendag gehouden. Dit gaat om een eendagskeuring van jonge dieren. De fokker krijgt hier, anders dan bij de reguliere tentoonstellingen, de gelegenheid om met de keurmeester te spreken en van gedachten te wisselen.

Elk jaar wordt er getracht een busreis naar een grote buitenlandse tentoonstelling te organiseren. De jaarlijkse hokbezoekers worden steeds enthousiast bijgewoond. Tijdens deze bezoeken wordt er veel informatie uitgewisseld en ook opzet van de hokken van bevriende collega's geven nogal eens praktische ideeën om onze hobby nog prettiger te kunnen uitoefenen.

 

Activiteitenkalender: 

  

13 sept.    DSC bestuursvergadering


15 sept.    Intern hokbezoek


6  okt.       Jongdierendag te Vries


10 okt.      DSC Ledenvergadering


25 okt.      Midden Drenthe Show Beilen 


02 nov.     Oostermoershow te Gieten


06 nov.     Kooien laden SNN tentoonstelling


07 nov.     Opbouw SNN tentoonstelling


08 nov.     Inkooien SNN tentoonstelling


09 nov.     Keuring SNN tentoonstelling


10 nov.     Opening en opruimen SNN show


23 nov.     ZuidWestDrenthe Show te Havelte


7   dec.     Zuid Oost Drenthe Show te Erica


3jan19      Noordshow te Assen


Later dit jaar ongetwijfeld nog aanvullingen.

Mocht u evenementen kennen die van belang kunnen zijn voor onze leden geef dit dan even door aan het bestuur.

Hou onze web site in de gaten.