Activiteiten

**Activiteiten** 

Vaste activiteiten die jaarlijks worden georganiseerd zijn de Algemene ledenvergaderingen. Hier worden naast de zakelijk te bespreken onderwerpen elke vergadering aandacht geschonken aan een specifiek aspect van onze duivensport. De ene keer is dat een rasbespreking, een toelichting van een dierenarts, dan weer tonen van fraaie dia’s of een ledenkeuring.

Naast onze jaarlijkse clubshow wordt er tevens begin oktober in samenwerking met de Groninger Sierduivenclub een jongdierendag gehouden. Dit gaat om een eendagskeuring van jonge dieren. De fokker krijgt hier, anders dan bij de reguliere tentoonstellingen, de gelegenheid om met de keurmeester te spreken en van gedachten te wisselen.

Elk jaar wordt er getracht een busreis naar een grote buitenlandse tentoonstelling te organiseren. De jaarlijkse hokbezoekers worden steeds enthousiast bijgewoond. Tijdens deze bezoeken wordt er veel informatie uitgewisseld en ook opzet van de hokken van bevriende collega’s geven nogal eens praktische ideeën om onze hobby nog prettiger te kunnen uitoefenen.

 

Activiteitenkalender: 

  

5 mrt. Kleindierliefhebbers Drenthe  vergadering Beilen.

 

11 mrt. Ledenvergadering te Hoogeveen.

 

14 mei Kleindierliefhebbers Drenthe  vergadering Beilen.

 

20 mei Ledenvergadering te Hoogeveen.

 

20 juni NBS Algemene Jaarvergadering  Barneveld.

 

19 aug. Ledenvergadering te Hoogeveen.

 

12 sept. “Waterbakjeswasdag”.

 

21 okt. Ledenvergadering te Hoogeveen.

6 nov. Sierduivenshow Noord Nederland   Drachten.

 

7 jan. 2021 Noordshow  Assen

 

Later dit jaar ongetwijfeld nog aanvullingen.

Mocht u evenementen kennen die van belang kunnen zijn voor onze leden geef dit dan even door aan het bestuur.

Hou onze web site in de gaten.