Bestuur

BESTUUR                                                                                ERELEDEN

Voorzitter:

P.B.M. Langenkamp

Prieswijk 115

7916 RL Elim      

Tel.: 0528-351328

pbmlangenkamp@gmail.com

 

Secretaris:

R. Hoornstra         

De Pol 12

8337 KS De Pol

Tel.: 0521-382949

secretaris@drentsesierduivenclub.nl    

 

Penningmeester:

W. Martens

De Flinten 20

7958 RZ Koekange

Tel.: 0522 – 442284

wmartens123@home.nl

2de Voorzitter:

G. Kreeft                

Veenschapsweg 38

7741 NM Coevorden

Tel.: 0524-518738             

 

2de Secretaris:

P. Gol

Hofweg 6

7971 BK Havelte               

Tel.: 0521-341402            

 

 

 

J. Kwint

Dorpsstraat 7

7971 CN Havelte

R. Staats

Slenerbrink 290

7812 HM Emmen

Leden van verdienste       

B. Kleiman

A. Kleiman

Contributie

Senior leden                         € 21.00

Jeugdleden ( t/m 16 jaar)     €   6,00

Donateurs                             € 15,00

Hiervoor ontvangt u o.a. 4x jaar  

ook dit clubblad en div.kortingen

Gironummer

IBAN nr:NL83INGB0000086117

Drentse Sierduiven Club

De Flinten 20, 7958 RZ Koekange

 

Website

www.drentsesierduivenclub.nl